Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania funduszy z UE

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu świadczenie usług prawnych w zakresie funduszy unijnych. Pomożemy Państwu w procesie poprzedzającym złożenie wniosków o dofinansowanie, w postaci kontroli wniosków o dofinansowanie pod względem ich zgodności z kryteriami wyboru projektów określonych przez instytucje wdrażające, prawem UE oraz prawem polskim. Świadczymy także pomoc w przygotowywaniu środków odwoławczych od negatywnych rozstrzygnięć wniosków o dofinansowanie (protesty) oraz w sporządzaniu skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacji przed tymi Sądami.You are here: