Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, jak również fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, na każdym jej etapie, a w szczególności:
- doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności,
- sporządzanie projektów umów i statutów spółek,
- pomoc prawną, włącznie z zastępstwem prawnym, w postępowaniach rejestrowych,
- bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców w toku prowadzonej działalności (przykładowo: sporządzanie projektów regulaminów i innych dokumentów korporacyjnych, analiza zawieranych umów, udzielanie porad prawnych związanych z prowadzoną działalnością, windykacja należności, pomoc w negocjacjach z kontrahentami i inne),
- zastępstwo prawne w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
- doradztwo prawne związane z zawieszeniem i likwidacją działalności.
Proponujemy naszym Klientom dostosowane do ich potrzeb i zakresu prowadzonej działalności zindywidualizowane zasady wynagradzania. W przypadku umów o stałą obsługę prawną preferowaną formą rozliczeń jest ryczałt miesięczny w kwocie ustalonej indywidualnie z Klientem.

Nadto, obok obsługi prawnej przedsiębiorców, Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje także stałą, jak i doraźną pomoc prawną świadczoną na rzecz fundacji, stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością.You are here: