Prawo farmaceutyczne

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu świadczenie pomocy prawnej (w tym zastępstwo procesowe oraz sporządzenie opinii prawnych) w zakresie: zasad i trybu dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania; warunków prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych; warunków wytwarzania produktów leczniczych; wymagań dotyczących reklamy produktów leczniczych; warunków obrotu produktami leczniczymi oraz wymagań dotyczących aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego.You are here: