Prawo pracy

Swą ofertę w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych kieruje zarówno do pracodawców, jak i  do pracowników. Obejmuje ona przykładowo: występowanie w imieniu Klientów przed sądami w sprawach pracowniczych, sporządzanie projektów umów z zakresu prawa pracy, analizowanie umów zawieranych z pracownikami oraz osobami świadczącymi pracę w ramach umów cywilnoprawnych, udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,  opracowywanie projektów odpowiednich regulaminów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.You are here: