Proces inwestycyjno-budowlany oraz wszelkie czynności prawne dotyczące nieruchomości

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu pomoc prawną na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych, począwszy od weryfikacji stanu prawego nieruchomości, poprzez analizę i sporządzanie projektów umów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem prac budowlanych, reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, skończywszy na pomocy prawnej związanej z prawidłowym rozliczeniem zrealizowanej inwestycji.

Nadto Kancelaria oferuje pomoc prawną związaną z wszelkimi innymi czynnościami, których przedmiotem są nieruchomości (analiza umów sprzedaży, deweloperskich, najmu, dzierżawy itp.; regulacja stanu prawnego nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanawianie służebności, w tym służebności przesyłu, zasiedzenie).You are here: