Windykacja należności

Miaskowski&Pietrzak Kancelaria Radców Prawnych oferuje Państwu świadczenie pomocy prawnej (w tym zastępstwo procesowe) w zakresie dochodzenia należności od dłużników, zarówno na etapie przedsądowym, postępowania sądowego, jak i w postępowaniu egzekucyjnym, włącznie z dochodzeniem roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upadłościowym oraz w ramach postępowania karnego.You are here: